Image

DE
WERELD VAN
UX EN UI

blog-post
September 2022

Image
BLOG

DE WERELD VAN UX EN UI

INHOUDSOPGAVE

• Wat is UX en UI?
• Vroegtijdig testen
• Overlap van UX en UI

LEESTIJD

+/- 5 minuten

DISCIPLINE(S)

Design

AUTEUR

Ben Steffen
Creative Director

Je hebt er misschien nog niet eerder van gehoord, maar je bent er zeker al eerder mee in aanraking geweest: UX en UI. Maar waar staan deze termen eigenlijk voor en wat is nu het verschil? In deze blog neem ik je graag mee in de wereld van UX en UI.

WAT IS UX EN UI?

Beide termen zijn onderdeel van het design proces voor het tot stand komen van een digitale oplossing. UX staat voor user experience en UI voor user interface. Beide onderdelen volgen elkaar in het totale ontwerp-proces op.

UX-design
Een digitale oplossing heeft altijd een bepaald hoofddoel en vaak één of meerdere sub-doelstellingen. Om deze uitgangspunten zo optimaal mogelijk aan te bieden worden deze eerst zorgvuldig uitgesplitst en op waarde geschat. Op deze manier kunnen kan kern-functionaliteit een prominentere plaats krijgen in de oplossing dan functionaliteit die past bij sub-doelstellingen. En dit is precies waar het bij UX om draait. Het positioneren van functionaliteit en het ontwerpen van een logisch applicatie verloop welke past bij de doelstellingen én de doelgroep in de vorm van eindgebruikers.

UI-design
Waar het bij UX draait om de gebruikservaring draait het bij UI om de algehele look en feel. Tijdens deze fase wordt aan de kale wireframes grafisch invulling gegeven. De huisstijl wordt hierbij doorvertaald naar de ontworpen opzet. Zo wordt de eindoplossing niet alleen prettig om te gebruiken maar ook aantrekkelijk voor het oog.

VROEGTIJDIG TESTEN

Een voordeel van het hanteren van UX gevolgd door UI-design is dat de oplossing al in een relatief vroeg stadium kan worden getest. Na het komen tot het UX-design kunnen de opgestelde wireframes worden getest in de vorm van een clickable prototype. Dit functioneel testen gebeurd in de praktijk vaak met een gebruikersgroep op basis van 'echte' eindgebruiker. Hierbij worden de eerder opgestelde use-cases doorlopen.

De gedachten achter dit vroegtijdig testen is dat het aanpassen van een clickable prototype eenvoudiger is dan het maken van wijzigingen in een compleet grafisch design. In de praktijk scheelt dit enorm in de algehele doorlooptijd van een project.

ONDERZOEK

Ten grondslag aan de UX fase ligt doorgaans een uitgebreid doelgroep onderzoek door onze afdeling strategie. Hierbij wordt de doelgroep in kaart gebracht, karakteristieken samengevat in persona's, en vergelijkbare oplossing onderzocht. Als laatste wordt er onderzoek gedaan naar het soort apparaat dat de eindgebruiker gebruikt om de te ontwikkelen oplossing mee te gaan gebruiken. Zo ontstaat een totaal beeld van de toekomstige gebruiker en het gebruik.

OVERLAP VAN UX MET UI

Alhoewel er een duidelijke scheiding is tussen beide fases is er toch een klein beetje overlap. Kennis opgedaan uit het aan UX-design verbonden doelgroep-onderzoek gebruiken wij namelijk ook als input tijdens de UI-fase van een project. Zover mogelijk binnen de huisstijl gebruiken we deze doelgroep kennis namelijk ook om aansprekende composities te maken of kern-elementen uit de UX-fase extra te benadrukken. Alhoewel dit niet standaard is, vinden wij deze extra doorvertaling binnen IMAGINE van toegevoegde waarde. Zo maken we ons werk op elk vlak zo optimaal mogelijk.

TOT SLOT

Benieuwd hoe een bestaande oplossing kan worden geoptimaliseerd of hoe wij een nieuwe oplossing in de praktijk tot stand laten komen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.