Image

EEN INTRODUCTIE
TOT GAMIFICATION

blog-post
September 2023

Image
BLOG

EEN INTRODUCTIE TOT GAMIFICATION

INHOUDSOPGAVE

• Wat is Gamification?
• Zo zet je gamification doeltreffend in
• Gamification in de praktijk

LEESTIJD

+/- 10 minuten

DISCIPLINE(S)

Strategie

AUTEUR

Ben Steffen
Creative Director

Een doelgroep op een unieke manier activeren, de aandacht vasthouden en aanzetten tot het aanleren van nieuwe methodes? Dan is gamification een perfecte methode. Benieuwd hoe dit werkt? In deze blog lees je hier alles over.

WAT IS GAMIFICATION?

Gamification is een methode die gebruik maakt van spelelementen in een niet spel-gerelateerde context. Ten opzichte van traditionele leermethodes heeft gamification diverse voordelen. Zo houdt het de doelgroep gemotiveerd en de aandacht beter vast.

Gedurende een regulier leer- of gedragsveranderingsproces maakt een individu een serie aan opvolgende stappen door;

1. Ontkenning
2. Erkenning
3. Verkenning
4. Actie
5. Volhouden

Wat gamification echt bijzonder en uiterst doeltreffend maakt, is dat het de doelgroep direct in de voorlaatste stap ‘actie’ wordt gebracht. Door het zelfstandig ervaren van eigen handelen wordt er bovendien ‘bewustwording’ gecreëerd.

Het zelfstandig komen tot een positief inzicht zet aan tot het blijven handelen op deze manier. Dit noemt men ‘intrinsieke’ motivatie. Het komen tot dit inzicht en het aanzetten tot deze drijfveer op persoonlijk vlak is precies waarom gamification zo een krachtige methode is.

ZO ZET JE GAMIFICATION DOELTREFFEND IN

Het doeltreffend inzetten van gamification vergt een hoop research. Binnen Imagine Creative Agency beginnen wij altijd met onderzoek. Wat willen wij dat de doelgroep gaat leren, en tot welke kern-inzichten moet deze zelfstandig gaan komen? Is het al eerder geprobeerd om de doelgroep het gewenste aan te leren en waarom was dit eerder niet effectief?

Door het eerst blootleggen van de kern, aangevuld met inzichten rondom de verschillende onderdelen, kunnen wij een duidelijk beeld vormen rondom de gewenste oplossing. Deze informatie verwerken wij in een strategisch plan, de beste aanpak om de doelgroep het gewenste aan te leren. Er is hierbij extra aandacht voor onderdelen welke in het verleden minder effectief waren en of de kern vormt van het aan te leren. De kern en deze laatstgenoemde onderdelen vatten wij in spelelementen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat bij gamification niet het gehele leerproces wordt omgevormd tot spel. Alleen de onderdelen waarbij het komen tot bewustwording door eigen handelen van belang zijn worden omgevormd tot spelelementen. Want als de ‘hobbels’ in het leerproces zijn ondervangen en de drive (intrinsieke motivatie) is ontwikkeld bij de doelgroep om het aan te leren als ‘eigen’ te gaan beschouwen, dan is het niet langer moeilijk om verrijkende informatie aan te bieden in een later stadium.

Na het ontwikkelen van een strategisch-plan ontwerpen wij de creatieve vertaling van de individuele spelelementen. Het is hierbij enorm belangrijk dat de elementen zowel visueel als contextueel op elkaar aansluiten. Een logisch vervolg maakt het ‘accepteren’ van een volgende stap in het leerproces eenvoudiger op individueel niveau. Bij zowel de creatieve vertaling als de daadwerkelijke ontwikkeling van de middelen houden wij rekening met de doelgroep op individueel niveau. Wat voor apparaten, hoeveel kennis en vaardigheid, en wat voor interfaces gebruikt de doelgroep. Rondom deze informatie ontwerpen en ontwikkelen wij de uiteindelijke digitale spelelementen. Uiteraard hoeven spelelementen niet per se digitaal te zijn, het is ook mogelijk om dit in andere vormen te doen. Denk bijvoorbeeld aan een bordspel of puzzels in een escaperoom.

TOT SLOT

Het belangrijkste uitgangspunt is dat je de doelgroep écht weet te raken en laat komen tot de gewenste inzichten. Gamification is een uniek en zeer doeltreffend middel om de doelgroep zelfstandig tot bewustwording te laten komen door eigen handelen.

Een voorbeeld van hoe wij gamification inzetten? Bekijk dan de case voor Yara Sluiskil.